AC Ciudad de Pamplona by Marriott

Iturrama, 21 - 潘普洛納

服务

 • 概况 概况
  • 无线
  • 互联网
  • 停车
  • 暖气
  • 电梯
  • 不吸烟房
  • 酒店各处禁烟
  • 隔音客房
  • 不允许宠物
 • 接待服务 接待服务
  • 24小时前台
  • 安全
  • 兑换钱币
  • 旅游咨询台
 • 食品与饮品 食品与饮品
  • 酒巴
  • 小吃吧
  • 客房服务
  • 在客房内享用早餐
 • 健康 健康
  • 健身房
 • 商务设施 商务设施
  • 会议室
 • 家务管理 家务管理
  • 泳衣店
 • 商店 商店
  • Supermarket