Centro Hotel City Gate

Steindamm 49 - 汉堡

服务

 • 概况 概况
  • 无线
  • 互联网
  • 停车
  • 暖气
  • 电梯
  • 不吸烟房
  • 酒店各处禁烟
  • 不允许宠物
 • 接待服务 接待服务
  • 24小时前台
  • 行李寄存
  • 旅游咨询台
  • 快速办理入住/退房手续
  • 新闻
 • 食品与饮品 食品与饮品
  • 特别节食菜单(应要求提供)
 • 家务管理 家务管理
  • 泳衣店