Mercure Rabat Sheherazade

21, Rue de Tunis, Quarter Hassan - 拉巴特

服务

 • 概况 概况
  • 无线
  • 互联网
  • 停车
  • 冷气
  • 暖气
  • 电梯
  • 不吸烟房
  • 不允许宠物
 • 接待服务 接待服务
  • 24小时前台
  • 行李寄存
  • 安全
  • 兑换钱币
  • 新闻
 • 食品与饮品 食品与饮品
  • 饭店
  • 酒巴
  • 客房服务
 • 家务管理 家务管理
  • 每日清洁服务
  • 泳衣店
  • 擦鞋服务
 • 健康 健康
  • 水疗中心
  • 简讯
 • 公共区域 公共区域
  • 露台
  • Library
 • 商务设施 商务设施
  • 会议室

旅行注册号: 10000HT0614