.
.

Peyris Opera 3 星级

10, Rue du Conservatoire - 巴黎

服务

 • 概况 概况
  • 无线
  • 互联网
  • 停车
  • 可携带宠物
  • 冷气
  • 暖气
  • 电梯
  • 不吸烟房
  • 酒店各处禁烟
  • 隔音客房
 • 接待服务 接待服务
  • 24小时前台
  • 行李寄存
  • 安全
  • 快速办理入住/退房手续
  • 新闻
 • 食品与饮品 食品与饮品
  • 酒巴
  • 在客房内享用早餐
 • 交通 交通
  • 我想签订迁移服务
 • 家务管理 家务管理
  • 每日清洁服务