Queen's Hotel Dubai

Al Sabkha Street - 杜拜

服务

 • 概况 概况
  • 无线
  • 互联网
  • 停车
  • 冷气
  • 电梯
  • 不吸烟房
  • 吸烟区
  • 不允许宠物
 • 接待服务 接待服务
  • 24小时前台
  • 行李寄存
  • 安全
  • 兑换钱币
  • 旅游咨询台
  • 快速办理入住/退房手续
 • 家务管理 家务管理
  • 每日清洁服务
  • 熨裤机
  • 泳衣店
  • 擦鞋服务
 • 食品与饮品 食品与饮品
  • 饭店
  • 客房服务
 • 公共区域 公共区域
  • 电视
 • 商店 商店
  • 商店